Available languages:
这就是国际原子能机构
25 Jan 2017 - 国际原子能机构创立于1957年,其愿景是利用原子之力造福人类。国际原子能机构与世界各地的伙伴合作,帮助各国利用核科学技术应对发展挑战。
为纪念其成立60周年,国际原子能机构编制了一部新电影,展示其致力于利用原子能促进世界和平与发展所开展的各类活动。
Close
这就是国际原子能机构
Recent On Demand Videos
30 May 2017
01:17:02
Original
29 May 2017
00:26:05
Français
29 May 2017
00:18:27
Français
29 May 2017
00:04:39
Français
29 May 2017
01:07:25
Original
29 May 2017
01:07:26
English
29 May 2017
00:17:47
Original
29 May 2017
02:46:48
English
29 May 2017
02:46:47
Original
28 May 2017
00:00:14
Español
28 May 2017
00:00:17
Português
27 May 2017
00:01:15
Français
26 May 2017
00:01:35
Français
26 May 2017
00:04:16
Français
26 May 2017
00:01:32
English
26 May 2017
00:03:53
Français
26 May 2017
00:02:59
Français
26 May 2017
00:00:54
Français
26 May 2017
00:25:27
Original